VÅRT UPPDRAG TILL ETT BÄTTRE SAMHÄLLE

Vi på Falgo vill vara med och bidra till att skapa en hälsosammare livsstil, och vi vill vara med och göra skillnad för de som lever under tuffa förhållanden. Vårat mål är att försöka främja folkhälsan och samtidigt erbjuda produkter i världsklass. Utan att man ska behöva plocka bort en av Sveriges populäraste helgrätter. Med ”ett bättre samhälle” menar vi ett samhälle som är byggt på ett sätt som inte äventyrar framtida generationers möjlighet till ett gott liv. Vi vill vara med och bidra till ett samhälle där beslut fattas på långsiktighet och där resurser används på ett långsiktigt och rättvist sätt. Vi är med och bidrar för att göra skillnad.